En global virksomhed: eksportberedskab

marketing

Verden bliver mere og mere global, og du kan finde nye muligheder alle vegne! Det er dog vigtigt at du forbereder dig selv og din virksomhed nok. Dette er et meget brugbart værktøj blandt mange, også til at analysere hvorvidt andre virksomheder er godt nok udrustet til at klare eksport, og er især brugt i faget afsætning. Nedenfor finder du modellen og nogle forklaringer under hvert punkt for, hvad du skal analyserer og undersøge.

Vurdering af virksomhedens eksportberedskab (også kaldet de interne 4 P’er)

Produkt
• Analyser egnetheden til eksport (hvilke præferencer findes der? Se på lovgivning der kan påvirke produktet, hvilken kultur der er gældende og anderledes, og lignende)
• Muligheder for at tilpasse produktet til eksportmarkedet (kan man ændre på ingredienser/farver/skrift/designs, osv? Er det nødvendigt overhovedet?)

Produktion
• Kapacitet (hvad har virksomheden mulighed for at producerer og have på lager?)
• Kapacitetsudnyttelse (hvordan udnytter virksomheden dette?)
• Fleksibilitet (er der nogen form for leveringssikkerhed, vil de kunne klare et nyt marked med eksport)

Personale – herunder ledelsen
• Uddannelse (know-how, kultur-kendskab, træning, osv.)
• Motivation
• Erfaring
• Ledelsens holdning til eksport (er de positivt indstillet, var det deres ønske, en del af deres mål, etc.)
• Ledelsens kompetence

Penge – økonomien
• Likviditet
• Rentabilitet
• Kapital
• Lånemuligheder

Tror du, du vil kunne bruge denne model i dit arbejde og studier? I de næste par måneder vil jeg komme mere ind på blandt andet markedsføring på sociale medier, og forbrugslån, “Lån dig til flere glæder i hverdagen” og hvordan du egentlig gør det på den mest fornuftige måde.

Advertisements
En global virksomhed: eksportberedskab