Fagudtryk indenfor markedsføring

marketing engelsk billede

Når du bevæger dig længere ind på området markedsføring, vil der være mange ord der kan være svære at definere helt præcist eller forstå, når du er nu. Her er en nem oversigt over nogle ord, som jeg har prøvet at definere for dig:

Markedsføringsplan på det strategiske niveau

Her fastsættes ledelsen mål og målsætninger for virksomhedens aktiviteter, og der tildeles ressourcer til det taktiske og operationelle niveau.

Implementering af markedsføringsplanen

Man skal gå igennem de operationelle niveauer (strategisk, taksisk, operationelt) og derved implementere planen.

Referenceramme

Består af 4 ting: formålet med planen, tidsrammen, produktområde og markedsområde indenfor markedsføringsplanen.

Situationsanalyse

Der er 2 analyser: den interne og den eksterne. Intern analyse handler om økonomisk udvikling, og stærke-svage sider (SW-analyse). Ekstern analyse handler om trusler og muligheder (OT-analyse), generelle markedsforhold, efterspørgselforhold, konkurrenceforhold og distributionsforhold.

Til sidst og samlet udarbejdes SWOT-analyse til samlet vurdering af interne og eksterne sider.

OT-analyse

Analyse af virksomhedens muligheder og trusler. Den anden halvdel af SWOT-analysen.

Markedsføringsmål

Man kan gå efter større markedsandel, afsætning, have distributionsmål, hige efter kundetilfredshed og nysalg eller gensalg.

Markedsføringsstrategi

Her behandles hovedstrategierne, anvendelse af 4 p’er og opstilling af handlingsplan. Hovedstrategier er konkurrencestrategi (Porters – vil man være omkostningsleder, fokuseret, etc.), målgruppestratgi (segmentering og målgruppeval, kap. 9 og 23) samt positioneringsstrategien (at skabe et image/gå efter et bestemt image/positionere sig i kundernes bevidsthed kap. 10)

Handlingsplan

Handlingsplan består af 2 planer – aktivitetsplan og tidsplan. Man kan sætte det i matrixoversigt. Her sættes markedsføringsstrategien op i et matrix og man finder på baggrund af ovenstående strategi en tidsplan.

Man skriver aktiviteterne i den ene kolonne, og tiden (eksempel: Måneder) i den anden. Herefter kan man sætte kryds hvornår man vil gøre hvad.

Plankontrol

Under kontrol beskriver virksomheden hvordan den vil kontrollere at planen opfyldes, og om budgettet passer. Specifikt plankontrol går i detaljer med årsagsforklaringer på afvigelser. Man laver statistikker om forskellige ting såsom salg og dækningsbidrag.

 

Bliv ikke for forvirret hvis der er nogle ord, du ikke forstår udover dem jeg forklarer. Dem vil jeg nemlig forklare en anden gang!

Advertisements
Fagudtryk indenfor markedsføring

Promotionsformer

Markedsføring marketing

Velkommen til det første indlæg her på bloggen. Vi vil starte med noget elementært, nemlig promotionsformer. Man kan benytte sig af forskellige promotionsformer, og med dem følger der to strategier.

PUSH-STRATEGIEN er når man skubber produkterne ud via. mellemhandlere og sin markedsføring til disse.

PULL-STRATEGIEN er når man trækker produkterne ud igennem distributionskanalen via. forbrugerne og markedsføring til disse.

Ofte kombinerer man faktisk de to strategier, så man påvirker begge dele på en gang. Det er ikke ligeså dyrt, og giver en smule i begge ender.

Der er mange forskellige promotionsformer, som her er inddelt i envejskommunikation og tovejskommunikation. Hvis man sender noget ud, og forbrugeren svarer, er det tovejskommunikation. Hvis der ikke er noget svar muligt, er det envejs:

Envejskommunikation foregår ved normal reklame som du kender, public relation, sales promotion osv., hvor det involverer annoncer, product placement, årsregnskaber, sponsorering, vareprøver og konkurrencer.

Tovejskommunikation er via. Direct marketing, online markedsføring og personligt salg. Det involvere postordre, e-mail, viral marketing, sælgere og søgemaskiner.

Du kan kigge lidt på reklamer også, som hører under envejskommunikation. Der er mange forskellige formål med reklamer; reklamer fra Zalando handler om at opbygge kendskab, imens reklamer fra Audi handler om at vedligeholde det kendskab der allerede er til mærket, eller øge det yderligere.

Derudover kan nogle mærker forsøge at skabe en stærkere præference på markedet for deres produkt, eller skabe en bestemt omsætning.

 

Promotionsformer